Administration

Administration

  • Betalningsrutiner

  • Krav och inkasso

  • Likviditetsrapporter

  • Kalkyler

  • Anläggningsregister 

  • Administrativa rutiner 

  • Myndighetskontakter och uppdatering av nyheter

Administrationen i ett företag består av många olika områden som kräver ständig uppdatering. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra dina och våra rutiner så att samarbetet blir så effektivt som möjligt.

Låt oss ta hand om den löpande bokföringen, kontrollera siffrorna och göra rapporter så att du enkelt kan följa upp ditt företags ekonomi.

Vi hjälper dig med kontakter med banker, revisorer och myndigheter.

Vi ser till att du blir effektivare och lönsammare med skräddarsydda ekonomilösningar efter dina behov.