Bokföring

Bokföring - allt i en papperskasse eller ordning och reda?

  • Löpande redovisning

  • Sortering och bokföring av verifikationer 

  • Kundfakturering 

  • Kund- och leverantörsfakturor 

  • Bokföring per projekt/kostnadsställe

  • In- och utbetalningar

  • Sammanställningar och rapporter

Som företagare kan det vara svårt att hinna med all administration och bokföring. ReKo Göinge har lång erfarenhet och hög kompetens. Du som kund kan med trygghet låta oss sköta din bokföring och redovisning. Du får istället mer tid till din kärnverksamhet.

Vi sorterar och bokför materialet samt gör avstämningar och momsdeklarationer.

Vi utför dina betalningar. Det blir bekvämt för dig och du slipper oroa dig för förseningar, påminnelser och krav.

Vi gör del- och helårsbokslut för bokföringsperioden som visar företagets aktuella resultat. Du får ett bra underlag för att följa upp och styra din verksamhet.