Om ReKo

  • ReKo Göinge AB är en redovisnings- och konsultbyrå i Göinge.

  • Vi vänder oss till mindre företag

  • Vi hjälper dig att bli effektivare och lönsammare genom skräddarsydda ekonomilösningar helt efter dina behov.

  • Vi utför arbetet hos oss eller på plats hos er.

  • Vi har många års erfarenhet av jordbruksföretag och kan även hjälpa till med projektledning.

 

Cecilia Westdahl, ReKo
Cecilia Westdahl
Diplomerad redovisningsekonom
cecilia.westdahl@rekogoinge.se
070-221 62 52

– Cecilia har arbetat på bank och försäkringsbolag samt inom företagshälsovården som ekonom och som ekonomichef på ett verkstadsföretag.
– Cecilia har läst företagsekonomi, juridik, marknadsföring, IT och organisationskunskap på Högskolan i Kristianstad
Cecilia Westdahl, Diplom
(klicka för större bild)

Jerker Westdahl, ReKo

Jerker Westdahl
Fd officer
info@rekogoinge.se
070-656 40 72

– Jerker har varit officer och jobbat på många befattningar på både förband och staber bl.a. som teknisk chef för försvarets insatsförband och som ”Rikskvartermästare” på strategisk nivå.
– Jerker har två utlandstjänstgöringar och stor erfarenhet av internationell logistik.
– Jerker har varit ordförande i Göingehem AB.