GDPR

EUs dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), trädde i kraft som lag inom hela EU/EES-området den 25 maj 2018. Detta är information till er eftersom det berör vår affärsrelation. Ni behöver inte hantera något i nuläget mer än att läsa igenom. Om det är fler hos er som behöver denna information så ber vi er att vidarebefordra till den/dessa.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och säkert sätt. Nedan kommer lite övergripande information om hur vi behandlar personuppgifter hos oss. Märk väl att alla delar kanske inte berör dig och ditt företag.

ReKo Göinge AB:s behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med personuppgifter avses enligt förordningen varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

ReKo Göinge AB är personuppgiftsansvarigt för vårt eget företag och vårt kundregister och vi är måna om att detta sker på ett lagligt och korrekt sätt. För ert företags personuppgiftsbehandling är det ert företag som är ansvarigt och bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I ReKo Göinges uppdrag ingår att lämna information om ert företags resultat och ställning till er samt till myndigheter, t ex Skatteverket och Kronofogdemyndigheten etc. I vårt kundregister registrerar vi: Företagsnamn, organisationsnummer, gatu- och postadress för ert företag/verksamhet.

Vi sparar även de telefonnummer och den e-postadress som du/ni har meddelat oss. I vissa fall registrerar vi även namn på annan hos er som vi har kontakt med i vår affärsrelation. Vi lämnar inga uppgifter vidare till tredje part eller utomstående såvida ni inte begärt eller godkänt detta.

Om vi har uppdraget/avtalat att administrera ert företags löner samt era leverantörsfakturor samt kundfakturor så behöver ReKo Göinge AB, för att kunna sköta dessa arbetsuppgifter inklusive betalningspåminnelser och kontakt med myndigheter, samla in personuppgifter för de berörda såsom:

 • för- och efternamn /företagsnamn
 • personnummer /organisationsnummer
 • adressuppgifter
 • bankuppgifter /bankgiro eller dylikt
 • löneuppgifter
 • frisk- och sjukanmälningar
 • skattetabell etc.

Varifrån får ReKo Göinge uppgifterna?

Personuppgifterna angående ert företag/verksamhet har inhämtats från er när vi upprättat vårt avtal och ni lämnar uppgifter till oss löpande angående era anställda om vi har löneuppdrag hos er. Vi lämnar inga uppgifter vidare till tredje part eller utomstående såvida ni inte begärt eller godkänt detta.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna kommer att lagras under en period om minst 10 år då detta styrs av REX (Svensk standard för redovisningsuppdrag). Om du inte har verksamhet utan endast anlitar oss för hjälp med en Inkomstdeklaration, INK1, så sparas dina uppgifter i 7 år enligt IL, Inkomstskattelagen.

Vilka rättigheter har du/ni?

 • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om ditt företag och eller för dig personligen.
 • Du har även rätt att erhålla ett utdrag av de personuppgifter som vi har registrerat hos oss.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, om du exempelvis bestrider personuppgifternas korrekthet.
 • Det kan dock finnas begränsning enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

För mer information kontakta datainspektionen eller läs på deras hemsida www.datainspektionen.se.