Löner

  • Löneadministration

Vi kan sköta din lönehantering och semesterberäkning samt skicka ut lönespecifikationer till dina anställda.

  • Rapportering

Skattedeklaration av arbetsgivaravgift och avdragen skatt.

Kontrolluppgifter till skatteverket.

Rapportering till FORA och Collectum.

Övrig statistik kring löner, exempelvis sjukfrånvaro.