Månad: september 2016

Att rätta bokföringsorder

Enkelt beskrivning på hur du rättar en felaktig bokföringsorder. http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/fel-i-bokforingen-sa-rattar-du-smart?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=32906708&_hsenc=p2ANqtz-9IEfV3fl7qM-9Sls56yFswcEvfr68Uso1glr-3XYzy44AkaTqI9XanJA0H1fR-1Vnf2_ZaK-t552kufKEa0xJRtYE9zux_I19nnCb0m2GiqD-SF4k&_hsmi=32906708