Månad: januari 2018

Anmälan om huvudman före 1 feb 2018

Före den siste januari måste alla bolag anmäla verklig huvudman till bolagsverket. Gäller INTE enskilda näringsidkare, enkla bolag, börsnoterade aktiebolag, dödsbon och konkursbon. För ideella föreningar gäller särskilda regler. Läs mer på bolagsverket. Sker anmälan efter 1 februari 2018 så