Anmälan om huvudman före 1 feb 2018

Före den siste januari måste alla bolag anmäla verklig huvudman till bolagsverket. Gäller INTE enskilda näringsidkare, enkla bolag, börsnoterade aktiebolag, dödsbon och konkursbon. För ideella föreningar gäller särskilda regler.

Läs mer på bolagsverket.

Sker anmälan efter 1 februari 2018 så tillkommer en avgift på 250:-

Om bolaget inte anmäler huvudman kan det utdömas vite.

Anmälan görs på http://www.bolagsverket.se/