Månad: februari 2016

Momsinbet. 26/2

Alla företag som har kalenderår som räkenskapsår och som har haft EU-handel (köp eller försäljning från/till ett annat EU-land) under 2015 ska redovisa helårsmomsen i en skattedeklaration senast 26 februari 2016. Handelsbolag och kommanditbolag med kalenderår som räkenskapsår ska också redovisa