Månad: oktober 2014

Näringslivsdagen

Är en unik mötesplats för företagen i Skåne nordost och i år är ReKo Göinge är en av utställarna. Läs mer på: http://www.skanenordost.se/naringslivsdagen Vi ses på Krinova 4 november