Författare: Cecilia & Jerker

Öppettider i sommar

Den 6/6 till 23/6 är vi begränsat tillgängliga. Mail oss så återkommer vi så snart som möjligt. Vi önskar alla en trevlig midsommar

Ny besöksadress

Vi har flyttat vårt kontor till ny adress: Dönaberga 2771, 289 73 Immeln. Ring innan ni kommer, så vi är på plats. Telefon: 0702-21 62 52 Välkomna!

Anmälan om huvudman före 1 feb 2018

Före den siste januari måste alla bolag anmäla verklig huvudman till bolagsverket. Gäller INTE enskilda näringsidkare, enkla bolag, börsnoterade aktiebolag, dödsbon och konkursbon. För ideella föreningar gäller särskilda regler. Läs mer på bolagsverket. Sker anmälan efter 1 februari 2018 så

Dags att tänka på bokslutet

Tiden går fort och det är dags för ett nytt år. Behöver du göra några åtgärder före årsskiftet? Ta ut mer lön i aktiebolaget? Ta ut från skogskonto? Det finns en hel del som kan eller måste göras före årsskiftet

Begränsad tillgänglighet under vecka 15 o 16

Under vecka 15 och 16 har vi begränsad tillgänglighet. I första hand mejla oss.

Dags att deklarera

Den 2 maj är sista dagen att lämna in deklarationen

Att rätta bokföringsorder

Enkelt beskrivning på hur du rättar en felaktig bokföringsorder. http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/fel-i-bokforingen-sa-rattar-du-smart?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=32906708&_hsenc=p2ANqtz-9IEfV3fl7qM-9Sls56yFswcEvfr68Uso1glr-3XYzy44AkaTqI9XanJA0H1fR-1Vnf2_ZaK-t552kufKEa0xJRtYE9zux_I19nnCb0m2GiqD-SF4k&_hsmi=32906708  

Tips som underlättar bokföringen

Du sparar både tid och pengar om bokföringen är korrekt. Detta är ett bra sätt att minska felen. http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/manadsavstamning-i-bokforingen-4-saker-du-inte-far-missa?

Glöm ej deklarera senast 2/5.

Måndagen den 2 maj är sista dagen att lämna deklaration om du har enskild firma och för alla privatpersoner. Då ska även ditt årsbokslut vara klart. Behöver du hjälp så kontakta oss omgående.

Rätt kvitto?

Det är viktig att du ser till att få rätt kvitto/faktura vid inköp! http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/du-kan-forlora-ratten-till-momsavdrag-lar-dig-begara-ratt-kvitto