År: 2016

Att rätta bokföringsorder

Enkelt beskrivning på hur du rättar en felaktig bokföringsorder. http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/fel-i-bokforingen-sa-rattar-du-smart?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=32906708&_hsenc=p2ANqtz-9IEfV3fl7qM-9Sls56yFswcEvfr68Uso1glr-3XYzy44AkaTqI9XanJA0H1fR-1Vnf2_ZaK-t552kufKEa0xJRtYE9zux_I19nnCb0m2GiqD-SF4k&_hsmi=32906708  

Tips som underlättar bokföringen

Du sparar både tid och pengar om bokföringen är korrekt. Detta är ett bra sätt att minska felen. http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/manadsavstamning-i-bokforingen-4-saker-du-inte-far-missa?

Glöm ej deklarera senast 2/5.

Måndagen den 2 maj är sista dagen att lämna deklaration om du har enskild firma och för alla privatpersoner. Då ska även ditt årsbokslut vara klart. Behöver du hjälp så kontakta oss omgående.

Rätt kvitto?

Det är viktig att du ser till att få rätt kvitto/faktura vid inköp! http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/du-kan-forlora-ratten-till-momsavdrag-lar-dig-begara-ratt-kvitto  

Momsinbet. 26/2

Alla företag som har kalenderår som räkenskapsår och som har haft EU-handel (köp eller försäljning från/till ett annat EU-land) under 2015 ska redovisa helårsmomsen i en skattedeklaration senast 26 februari 2016. Handelsbolag och kommanditbolag med kalenderår som räkenskapsår ska också redovisa